17-06-2018_17-37-08_scary-story-that-really-happened.png

Kantai Collection - Scary Story That Really Happened

Thể Loại:ComedyDoujinshi

Tóm Tắt:

Thông Tin:
Nhóm Dịch:
3ktan
Tên Khác:
Tác Giả:
Họa Sĩ:
Tình Trạng:
Đã Hoàn Thành
NXB:
Số Tập:
Mục Lục: