17-06-2018_14-58-59_level-1-zuikaku.png

Kantai Collection - Level 1 Zuikaku

Thể Loại:Slice of LifeDoujinshi

Tóm Tắt:

Thông Tin:
Nhóm Dịch:
3ktan
Tên Khác:
Tác Giả:
Họa Sĩ:
Tình Trạng:
Đã Hoàn Thành
NXB:
Số Tập:
Mục Lục: