08-06-2018_16-50-32_what-if-infinity-thanos-001-2015-.jpg

What If Infinity - Thanos 001 (2015)

Thể Loại:Comic

Tóm Tắt:

Thông Tin:
Nhóm Dịch:
3ktan
Tên Khác:
Tác Giả:
Họa Sĩ:
Tình Trạng:
Đã Hoàn Thành
NXB:
Marvel
Số Tập:
01
Mục Lục:
08-06-2018_16-51-12_what-if-infinity-thanos-001-2015-___tap-01.jpg