09-04-2019_20-56-20_because-i-m-a-weapon-shop-uncle.jpg

Because I’m a Weapon Shop Uncle

Thể Loại:AdventureFantasyIsekaiPsychologicalSlice of LifeTragedyWeb Novel

Tóm Tắt:

Không ngừng suy nghĩ rốt cuộc vai trò của mình là nhân vật nào ở trong thế giới khác. Bây giờ, ông chú mở cửa tiệm vũ khí và bé gái Loli quỷ tộc cũng đang làm việc chăm chỉ.

Thông Tin:
Nhóm Dịch:
3ktan
Tên Khác:
因为我是开武器店的大
Tác Giả:
Hoài Thế (怀世)
Họa Sĩ:
Tình Trạng:
Đang Tiến Hành
NXB:
Sfacg
Số Tập:
16+
Chú Thích: